Chương trình Đào tạo

Đào tạo gắn liền với thực nghiệm, lấy thực hành làm trọng tâm, học gắn với Lab, gắn với doanh nghiệp nên khi ra trường sinh viên có thể làm việc được ngay.

Thư viện Phòng học Phòng Thực hành
Sinh viên tra cứu thông tin với Thư viện Điện tử

Sinh viên tra cứu thông tin với Thư viện Điện tử

Đông đảo sinh viên học tập tại Thư viện

Đông đảo sinh viên học tập tại Thư viện

Hệ thống Thư viện Điện tử tại trường

Hệ thống Thư viện Điện tử tại trường

Đa dạng các đầu sách cho sinh viên lựa chọn

Đa dạng các đầu sách cho sinh viên lựa chọn

Những tủ sách kỳ diệu mang đến nhiều kiến thức mới cho sinh viên

Những tủ sách kỳ diệu mang đến nhiều kiến thức mới cho sinh viên

Góc học tập xinh xắn của Sinh viên

Góc học tập xinh xắn của Sinh viên

Phòng học hiện đại

Phòng học hiện đại

Sinh viên ngành Dược học trong các Phòng Thí nghiệm và Vườn Dược liệu

Sinh viên ngành Dược học trong các Phòng Thí nghiệm và Vườn Dược liệu

Giảng đường nhiều màu sắc

Giảng đường nhiều màu sắc

Trang bị quầy bar đạt tiêu chuẩn trên 3 sao của các khách sạn

Trang bị quầy bar đạt tiêu chuẩn trên 3 sao của các khách sạn

Các phòng học trang bị máy tính kết nối mạng Internet miễn phí toàn trường

Các phòng học trang bị máy tính kết nối mạng Internet miễn phí toàn trường

Phòng Thí nghiệm về Điện - Điện tử

Phòng Thí nghiệm về Điện - Điện tử

Thực hành Hóa Dược và Công nghiệp Dược

Thực hành Hóa Dược và Công nghiệp Dược

Phòng Thí nghiệm Y - Dược phục vụ nghiên cứu Sinh lý

Phòng Thí nghiệm Y - Dược phục vụ nghiên cứu Sinh lý

Phòng Thực hành ngành Du lịch

Phòng Thực hành ngành Du lịch

Phòng thực hành máy tính với máy móc cấu hình cao, hiện đại

Phòng thực hành máy tính với máy móc cấu hình cao, hiện đại

Phòng Thí nghiệm Sinh học Phân tử với với hệ thống máy móc hiện đại

Phòng Thí nghiệm Sinh học Phân tử với với hệ thống máy móc hiện đại

A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.