star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Tiến sĩ Khoa học Vật chất

Ngành khoa học vật chất, còn được gọi là vật chất học, là một lĩnh vực nghiên cứu nằm trong lĩnh vực vật lý, chú trọng vào việc hiểu và mô tả tính chất cơ bản của vật chất và những quá trình tương tác giữa chúng. Các nghiên cứu trong ngành này có thể bao gồm cả các khía cạnh của vật lý cổ điển và hiện đại.

Khoa học vật chất tập trung vào việc hiểu cấu trúc của vật chất từ mức nguyên tử đến mức tinh thể. Nghiên cứu trong lĩnh vực này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách nguyên tử và phân tử tương tác với nhau để tạo thành các cấu trúc vật chất khác nhau. Ngành khoa học vật chất cũng mô tả và đo lường các tính chất vật lý của vật chất như khối lượng, nhiệt độ, áp suất và dẫn điện, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các quy luật và định luật vật lý ảnh hưởng đến vật chất. Khoa học vật chất cũng nghiên cứu về cách vật chất tương tác với nhau trong các điều kiện khác nhau. Các quá trình như phản ứng hóa học, chuyển động tinh thể, và sự biến đổi pha được nghiên cứu để hiểu rõ hơn về các đặc điểm động và tĩnh của vật chất. Nghiên cứu vật chất đặc biệt như vật chất siêu lạ (chẳng hạn như quark-gluon plasma), vật chất có tính chất đặc biệt ở điều kiện siêu lạ hoặc nhiệt độ cực cao/cực thấp, cũng là một phần quan trọng của ngành này. Khoa học vật chất không chỉ tập trung vào lý thuyết mà còn có những ứng dụng thực tế. Các nghiên cứu này có thể dẫn đến phát triển vật liệu mới, các thiết bị cảm biến, và các ứng dụng công nghệ khác.

Tại trường Đại học Duy Tân, Khoa học vật chất thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên, đào tạo bậc tiến sĩ với các chuyên ngành:

  • 9440103 Vật lý lý thuyết và vật lý toán
  • 9440104 Vật lý chất rắn
  • 9440106 Vật lý nguyên tử và hạt nhân
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.