star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Lĩnh vực Môi trường Đại học Duy Tân hướng tới các giá trị bền vững

Cùng với chiến lược phát triển của đất nước, ngành Môi trường đang ngày càng trở nên cần thiết nhất là khi các quy chuẩn về môi trường đang được quy định chặt chẽ và khoa học hơn. Trên thế giới, với tình trạng biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và sự suy thoái tài nguyên thiên nhiên, các nhà khoa học, chính phủ và các tổ chức phi chính phủ đang cố gắng tìm ra các giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Tại Đại học Duy Tân, ở top 401-450 của thế giới, sự phát triển của ngành học Môi trường được ghi nhận bởi QS Ranking 2023, cũng là thứ hạng cao nhất mà các trường đại học ở Việt Nam đã đạt được trong ngành này.

 

Hướng đến các giá trị bền vững

Tại Đại học Duy Tân, ngành học môi trường tập trung vào các phương pháp và kỹ thuật để giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường. Những chủ đề chính trong ngành bao gồm khí hậu, năng lượng tái tạo, tài nguyên thiên nhiên, quản lý chất thải, ô nhiễm môi trường và các vấn đề động thực vật học.

Sinh viên học ngành môi trường sẽ được học các kỹ năng và kiến thức để giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường. Họ sẽ học cách sử dụng các công cụ phân tích, lập kế hoạch và thiết kế các giải pháp bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, sinh viên ngành học Môi trường còn là những chủ thể phát triển các nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn, giải quyết các vấn đề trong quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường dựa trên các dữ liệu khoa học và tính toán chính xác.

 

Bằng các kiến thức, kỹ năng có được, sinh viên ngành học môi trường của Đại học Duy Tân sẵn sàng để trở thành những chuyên gia giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường và đóng góp vào việc xây dựng một thế giới bền vững hơn.

 

Phù hợp nhu cầu doanh nghiệp

Trong bối cảnh tăng trưởng xanh, ngành môi trường được coi là một ngành đóng vai trò quan trọng và ngày càng được quan tâm hơn. Việc bảo vệ môi trường và tài nguyên tự nhiên được coi là yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển bền vững của các nền kinh tế và cộng đồng. Các doanh nghiệp và tổ chức hiện nay đang chuyển đổi sang các mô hình kinh doanh bền vững và thân thiện với môi trường. Các chính sách quản lý môi trường và tài nguyên được áp dụng rộng rãi hơn để đảm bảo sự phát triển kinh tế và xã hội không ảnh hưởng đến môi trường và tài nguyên.

 

Bên cạnh đó, nhiều tổ chức quốc tế cũng đã và đang tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam để cải thiện môi trường sống, hướng đến sự phát triển bền vững. Các tổ chức cũng thường xuyên tuyển dụng các chuyên gia về kỹ thuật và quản lý môi trường để cùng họ thực hiện sứ mệnh chung về môi trường.

 

Đi cùng với các chương trình hành động toàn cầu, các công nghệ xanh và các giải pháp thân thiện với môi trường đang được phát triển và áp dụng rộng rãi. Ví dụ, các công nghệ năng lượng tái tạo như điện mặt trời, gió và hydro được sử dụng để giảm thiểu sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng hóa thạch và giảm thiểu khí thải nhà kính. Tất cả đã và đang tạo ra sự sôi động trong lĩnh vực môi trường tại Việt Nam.

 

Lựa chọn học gì trong lĩnh vực môi trường?

Tại Đại học Duy Tân, ngành môi trường đang triển khai 02 chuyên ngành trong lĩnh vực môi trường ở bậc Đại học, 01 chuyên ngành ở bậc Thạc sĩ, sau đó là phát triển lên bậc Tiến sĩ theo nhu cầu của người học.

 

Ở bậc Đại học, Quản lý Tài nguyên Môi trường tập trung vào việc tối ưu hóa sự sử dụng các tài nguyên tự nhiên, đồng thời bảo vệ môi trường. Các chủ đề nghiên cứu chính trong ngành này bao gồm quản lý chất thải, năng lượng tái tạo, sử dụng tài nguyên bền vững và hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế trong khi bảo vệ môi trường. Sinh viên học ngành này sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý tài nguyên môi trường một cách hiệu quả và đóng góp vào việc xây dựng một thế giới bền vững hơn.

>>Cụ thể thông tin tuyển sinh đại học 2023

 

Song song với đó, ngành Công nghệ và Kỹ thuật Môi trường ở bậc Đại học, Sinh viên sẽ được nghiên cứu các nội dung về phát triển và ứng dụng các công nghệ và kỹ thuật để giải quyết các vấn đề môi trường như ô nhiễm không khí, nước và đất, xử lý chất thải và tái chế, năng lượng tái tạo và quản lý tài nguyên. Các kiến thức và kỹ năng của ngành giúp người học phát triển các giải pháp công nghệ và kỹ thuật hiệu quả cho các vấn đề môi trường và đóng góp vào việc phát triển bền vững của các doanh nghiệp và toàn xã hội.

>>Cụ thể thông tin tuyển sinh đại học 2023

 

Sau bậc học đại học, Thạc sỹ Kỹ thuật Môi trường là một lựa chọn phát triển nghề nghiệp tuyệt vời cho các sinh viên trong lĩnh vực này. Chương trình đào tạo chuyên sâu về các kỹ thuật và công nghệ giải quyết các vấn đề môi trường, áp dụng các kiến thức về quản lý tài nguyên, xử lý chất thải, năng lượng tái tạo và đánh giá tác động môi trường để giải quyết các vấn đề phức tạp về môi trường, trở thành chuyên gia thành thục về các vấn đề chuyên môn liên quan.

>>Cụ thể thông tin tuyển sinh thạc sĩ 2023

A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.