star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Tổng quan ngành

 

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội và đô thị hoá mạnh mẽ, vấn đề ô nhiễm môi trường tại Việt Nam, đặc biệt là tại các thành phố lớn trở thành mối lo ngại thường trực khi mức độ ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng và lan rộng. Các “điểm nóng” về môi trường xuất hiện ngày càng dày đặc tại khắp các thành phố, nông thôn cùng với ý thức của người dân chưa được nâng cao, thể hiện qua các hành động không đẹp mắt như vứt rác bừa bãi, xả thải ra đường... đã làm cho môi trường thêm ô nhiễm trầm trọng.

Với mục đích bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng thành phố đáng sống, Đại học Duy Tân bắt đầu triển khai chuyên ngành học Công nghệ và Kỹ thuật Môi trường từ năm 2008.

 

Thời gian Đào tạo:

Trình độ Đại học: 4,5 năm

 

Kỹ năng Nghề nghiệp chuyên ngành công nghệ & kỹ thuật môi trường

 

- Nhận biết các vấn đề về môi trường, phân tích được hiện trạng, đề xuất được các biện pháp và giải quyết được các vấn đề trong xử lý nước thải, khí thải, rác thải.

- Phát triển các giải pháp công nghệ, kỹ thuật trong xử lý nước thải, khí thải, rác thải.

- Vận hành, quản lý các hệ thống xử lý chất thải.

- Thiết kế, xây dựng các hệ thống xử lý chất thải; Quản lý môi trường.

- Có kỹ năng ngoại ngữ đủ để sử dụng trong môi trường hội nhập quốc tế (chứng chỉ B2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam). 

 

Cơ hội Việc làm chuyên ngành công nghệ và kỹ thuật môi trường

 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các khu công nghiệp trong và ngoài nước, các nhà máy xử lý chất thải, các trạm quan trắc môi trường, các công ty tư vấn về môi trường, các trường đại học, các viện nghiên cứu và các cơ quan nhà nước chuyên trách về quản lý và bảo vệ môi trường. Nhiều sinh viên đã tốt nghiệp chương trình này hiện đang làm việc tại: Công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng, Công ty Trung Nam, Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn các tỉnh miền Trung, các bệnh viên trong khu vực và phía nam….

 

A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.