star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ Kỹ Thuật Môi Trường năm 2023

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Kỹ Thuật Môi Trường

đợt 2 năm 2023

 

Trường Đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Kỹ Thuật Môi Trường đợt 2 năm 2023 như sau:

1. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

1.1. Đối tượng tuyển sinh

   Thí sinh tham gia xét tuyển phải tốt nghiệp đại học tại các cơ sở đào tạo trong nước cũng như nước ngoài, bao gồm cả công dân Việt Nam và cả người nước ngoài.

1.2. Điều kiện dự tuyển

   Người dự tuyển cần thỏa mãn các điều kiện sau:

   1.2.1. Điều kiện văn bằng

   - Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; đối với chương trình định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu;

   - Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác với ngành, chuyên ngành dự tuyển phải học bổ sung kiến thức trước khi tham gia xét tuyển.

   - Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

   1.2.2. Về trình độ ngoại ngữ

   a) Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam khi có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

   - Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;

   - Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do Trường Đại học Duy Tân cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

   - Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Phụ lục của Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển (Phụ lục 1);

   - Người dự tuyển đáp ứng các yêu cầu về trình độ ngoại ngữ như trên nhưng ngoại ngữ không phải là tiếng Anh thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

   b) Trường hợp người dự tuyển không đạt điều kiện ngoại ngữ đầu vào như quy định tại điểm (a) thì tham gia kỳ thi tiếng Anh đầu vào tương đương cấp độ B1 – khung châu Âu tại trường Đại học Duy Tân.

   c) Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt ngiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo quy định của Trường Đại học Duy Tân.

   1.2.3. Về kinh nghiệm làm việc và năng lực nghiên cứu khoa học

   - Các đối tượng tuyển sinh có bằng đại học ngành phù hợp với chuyên ngành dự tuyển được dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp. Đối với các ngành quản trị và quản lý, đào tạo theo chương trình thạc sĩ định hướng ứng dụng, ngành phù hợp ở trình độ đại học bao gồm những ngành liên quan trực tiếp tới chuyên môn, nghề nghiệp của lĩnh vực quản trị, quản lý.

   - Bài báo khoa học được đăng trên tạp chí ngành có chỉ số ISSN hoặc Bài báo quốc tế ISI, SCOPUS hoặc Bài báo đăng trong Hội thảo quốc gia, quốc tế, hoặc đề tài NCKH trong quá trình học đại học, làm việc (nếu có).

   1.3. Đối tượng ưu tiên

   a) Người có thời gian công tác liên tục từ 02 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

   b) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

   c) Con liệt sĩ;

   d) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

   đ) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trí từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại mục (a);

   e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.

2. Hình thức và thời gian đào tạo

   - Hình thức đào tạo: tập trung toàn thời gian.

   - Chương trình đào tạo: theo định hướng nghiên cứu hoặc ứng dụng.

   - Thời gian đào tạo: từ 1,5 – 2 năm, tùy theo chương trình của từng ngành đào tạo.

3. Danh mục ngành phù hợp của từng chương trình đào tạo và quy định những trường hợp phải hoàn thành học bổ sung

   Quy định ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác với các ngành đăng ký xét tuyển và các môn học bổ sung kiến thức được thể hiện trong Phụ lục 2.

 4. Hồ sơ dự tuyển

   - Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu);

   - Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);

   - Bản sao bằng tốt nghiệp đại học (có chứng thực);

   - Bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (có chứng thực);

   - Bản sao các quyết định về nhiệm vụ, kinh nghiệm công tác liên quan đến ngành dự tuyển (nếu có);

   - Bản sao bài báo (nếu có, 02 bản bao gồm trang bìa, mục lục và nội dung bài báo);

   - Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp quận, huyện trở lên cấp;

   - Giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có);

   - Hai ảnh 4x6 cm;

   - Hai phòng bì có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận.

 5. Kế hoạch và phương thức tuyển sinh

5.1. Thời gian nhận hồ sơ

   - Từ ngày ra thông báo đến ngày 16/12/2023 (buổi sáng từ 7h00-11h00, buổi chiều từ 13h00-17h00).

   - Học bổ sung kiến thức từ ngày 16/12/2023.

5.2. Ngày thi tiếng Anh, xét tuyển và nhập học

   - Ngày thi tiếng Anh: dự kiến ngày 23/12/2023.

   - Ngày xét tuyển: dự kiến ngày 28-29/12/2023.

   - Thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 30-31/12/2023.

   - Thời gian nhập học dự kiến: từ 10-13/01/2024.

5.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

 6. Mức học phí, mức thu dịch vụ tuyển sinh và khoản thu dịch vụ khác cho trình từng năm học, cả khóa học

   - Lệ phí xét tuyển: 1.500.000 đ/hồ sơ

   - Học bổng: Trường ĐH Duy Tân ban hành học bổng giảm học phí (không bao gồm phụ phí và lệ phí) toàn khóa học cho những thí sinh trúng tuyển trình độ thạc sĩ vào Trường Đại học Duy Tân năm 2023 tại Đà Nẵng thuộc các chuyên ngành sau:

   a) Mức 1: Giảm 100% học phí toàn khóa học áp dụng cho 03 ngành: Xây dựng, Môi trường, Văn học nếu trong thời gian học tập tại trường học viên là tác giả chính công bố tối thiểu 02 bài báo trong danh mục tạp chí ISI từ Q3 trở lên đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật hoặc trong danh mục Scopus từ Q4 trở lên đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn trong thời hạn 2 năm (24 tháng) kể từ ngày nhập học.

   b) Mức 2: Giảm 70% học phí toàn khóa học áp dụng cho 03 ngành: Xây dựng, Môi trường, Văn học nếu trong thời gian học tập tại trường học viên là tác giả chính công bố tối thiểu 01 bài báo trong danh mục tạp chí ISI từ Q3 trở lên đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật hoặc trong danh mục Scopus từ Q4 trở lên đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn trong thời hạn 2 năm (24 tháng) kể từ ngày nhập học.

   c) Mức 3: Giảm học phí (không bao gồm phụ phí và lệ phí) so với mức học phí chính thức đối với các ngành sau nếu học viên tốt nghiệp đại học đạt loại Khá trở lên của tất cả các trường đại học có ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đúng, phù hợp, ngành gần với ngành dự tuyển

 7. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ xét tuyển

   - Trung tâm tuyển sinh, Trường Đại học Duy Tân, 254 Nguyễn Văn Linh, TP. Đà Nẵng.

   - Ban Sau đại học, Trường Đại học Duy Tân, 254 Nguyễn Văn Linh, TP. Đà Nẵng.

   - Các địa điểm thu nhận hồ sơ của Trường Đại học Duy Tân tại các địa phương.

   - Điện thoại: 0236.3652608 - 0236.3653561 - 0236.3650403; Hotline: 0905.476.939.

   - Website: http://tuyensinh.duytan.edu.vnhttp://sdh.duytan.edu.vn.

 

PHỤ LỤC 1

BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ VĂN BẰNG HOẶC CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG BẬC 3 VÀ BẬC 4 KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM ÁP DỤNG TRONG TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

(Ban hành kèm theo Thông báo số          /TB-ĐHDT ngày     /      /2023)

 

TT

Ngôn ngữ

Văn bằng/

Chứng chỉ

Trình độ / Thang điểm

Tổ chức cấp

Tương đương Bậc 3

Tương đương Bậc 4

1

Tiếng Anh

TOEFL iBT

30-45

46-93

Các trung tâm IIG, IIE hoặc các trung tâm  do ETS (Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ) ủy quyền

TOEFL ITP

450-499

 

IELTS

4.0 - 5.0

5.5 -6.5

 British Council; IDP Australia và University of Cambridge

Cambridge

Assessment English

B1 Preliminary/B1 Business Preliminary/ Linguaskill.

Thang điểm: 140-159

B2 First/B2 Business Vantage/Linguaskill. Thang điểm: 160-179

Các cơ sở được ủy quyền

TOEIC

(4 kỹ năng)

Nghe: 275-399

Đọc: 275-384

Nói: 120-159

Viết: 120-149

Nghe: 400-489

Đọc: 385-454

Nói: 160-179

Viết: 150-179

Các trung tâm IIG, IIE hoặc các trung tâm  do ETS (Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ) ủy quyền

 

 

 Aptis ESOL

B1

B2

British Council

2

Tiếng Pháp

CIEP/Alliance

Francaise diplomas

TCF: 300-399

Văn bằng DELF B1

Diplôme de Langue

TCF: 400-499

Văn bằng DELF B2

Diplôme de Langue

Viện Pháp tại Việt Nam

3

Tiếng Đức

Goethe - Institut

Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B2

Viện Goethe tại Việt Nam

The German TestDaF language certificate

TestDaF Bậc 3

(TDN 3)

TestDaF Bậc 4

(TDN 4)

4

Tiếng

Trung Quốc

Hanyu Shuiping

Kaoshi (HSK)

HSK Bậc 3

HSK Bậc 4

Trường Đại học Thành Đông và Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục quốc tế khảo thí Hán ngữ (Bắc Kinh)

5

Tiếng Nhật

Japanese Language Proficiency Test (JLPT)

N4

N3

1. Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội

2. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

3. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

6

Tiếng Nga

 ТРКИ - Тест по русскому языку как иностранному

ТРКИ-1

ТРКИ-2

Phân viện Puskin

7

Các ngôn ngữ tiếng nước

ngoài khác

Chứng chỉ đánh giá theo KNL ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

 Từ bậc 3 trở lên

Từ bậc 4 trở lên

(Bổ sung)

Các đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH PHÙ HỢP, NGÀNH GẦN, NGÀNH KHÁC VÀ CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG KIẾN THỨC CỦA CÁC NGÀNH DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

(Ban hành kèm theo Thông báo số          /TB-ĐHDT ngày     /      /2023)

 I. Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác:

Ngành đúng,

phù hợp

Ngành gần

Ngành khác

Đối với thí sinh dự tuyển ngành Kỹ thuật Môi trường

Công nghệ Kỹ thuật Môi Trường, Kỹ thuật Môi trường, Công nghệ Môi trường.

Khoa học môi trường; Hóa môi trường; Kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa dầu & lọc dầu; Kỹ thuật vật liệu; Quản lý tài nguyên & môi trường; Quản lý đất đai; Quản lý biển đảo và đới bờ; Kỹ thuật tài nguyên nước; Công nghệ sinh học; Sinh học ứng dụng; Kỹ thuật sinh học.

Không có

       

Ghi chú: Các ngành liên quan không có tên trong danh sách ngành đúng, phù hợp và ngành gần được liệt kê ở trên sẽ được hội đồng tuyển sinh xem xét cụ thể sau.

 II. Danh mục các học phần bổ sung kiến thức:

TT

Ngành

Đối với ngành gần

Đối với ngành khác

Học phần

Tín chỉ

Học phần

Tín chỉ

 

Kỹ thuật môi trường

Hoá học môi trường

2

 

 

Không có

Vi sinh vật kỹ thuật môi trường

2

Kỹ thuật môi trường đại cương

2

A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.