star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Khoa Môi trường & Khoa học tự nhiên

Văn phòng

Phòng 707, cơ sở 03 Quang Trung - Hải Châu - Đà Nẵng

Số Điện thoại

0236.3827111 – 101 (ext. 707)

Email

moitruongtunhien@duytan.edu.vn

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất!

A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.