star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Chương trình, tạp chí, hội nghị

Chương trình Chuyên gia nước tương lai: Water4All

17/04/2024 11:18 AM

Water4All là chương trình đào tạo tiến sĩ được tài trợ bởi Marie Skłodowska-Curie Action (MSCA), dành riêng cho 20 ứng viên xuất sắc với mục tiêu đào tạo thế hệ chuyên gia nước hàng đầu trong lĩnh vực quản lý nước bền vững.

Chương trình học Tiến sĩ về Khoa học Môi trường tại Thuỵ Điển

17/04/2024 11:11 AM

Khắc phục Biến đổi Khí hậu và Bảo vệ Hệ sinh thái Ven biển: Chương trình PhD Về Chính sách Carbon Xanh tại Đại học Umeå, Thuỵ Điển

Chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ Trường Đại học Quốc gia Incheon (Hàn Quốc)

30/12/2023 11:44 AM

Ngày 10-11/01/2024, Đoàn Giáo sư từ Trường Đại học Quốc gia Incheon (Hàn Quốc) sẽ đến Đại học Duy Tân để tiếp tục các kết nối phát triển và tạo điều kiện cho các ứng viên của trường tham gia các chương trình học Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Hội nghị Khoa học & Khởi nghiệp Sinh viên lần 3 – Khoa MT&KHTN

28/11/2023 04:47 PM

Hội nghị Khoa học & Khởi nghiệp Sinh viên được Khoa Môi trường và Khoa học Tự nhiên (Trường Công Nghệ, Trường Đại học Duy Tân) tổ chức thường niên. Báo cáo tại Hội nghị là các công trình, đề tài nghiên cứu, dự án khởi nghiệp tiêu biểu của Sinh viên, Giảng viên và Khách mời tham dự ở các lĩnh vực Công nghệ thực phẩm, Công nghệ và Quản lý Môi trường.

Học bổng Cao học ĐHQG Chungbuk, Hàn Quốc cho Sinh viên ưu tú

28/09/2023 07:58 PM

Sinh viên của Đại học Duy Tân có cơ hội học tập và nghiên cứu tại một trong những trường đại học hàng đầu tại Hàn Quốc với Học bổng Cao học ĐHQG Chungbuk

Circular Innovation Challenge

29/08/2023 11:01 AM

Circular Innovation Challenge (CIC) is an innovative hackathon organized by the School of Global Studies at Thammasat University.  CIC cultivates new generation of innovators, changemakers, and thought leaders in Circular Economy...

ASEAN Research Program

28/08/2023 02:56 PM

Conduct collaborative research in an area of specialization on an issue of priority to ASEAN or to the U.S.-ASEAN relationship in 2-3 ASEAN countries: Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam. Project statement must include a detailed description of proposed research and the relevance of the research...

The 6th Rencontres de Quy Nhon: International Biology Conference 2023

18/08/2023 01:58 PM

The creation of the International Centre for Interdisciplinary Science Education (ICISE) in the city of Quy Nhon (Central Vietnam) has the ambitious objective to focus on developing Science and Education by fostering exchanges between Asia-Pacific scientists and colleagues from other parts of the world.

ICASET-2023

18/08/2023 10:59 AM

The objective of ICASET-2023 is to present the latest research and results of scientists (preferred UG & PG students, Research Scholars, and post-doc scientists) related to Electronics & Communication Engineering, Electrical Engineering, Computer Science & Engineering, Information Science & Engineering, Biotechnology, Mechanical Engineering, Civil Engineering,...

A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.