star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Hoạt động

Hương Vani

18/04/2024 10:25 PM

Định luật Kepler

17/04/2024 03:49 PM

Vào năm 1609, nhà toán học, nhà thiên văn học người Đức Johannes Kepler, căn cứ vào một lượng lớn các dữ liệu thiên văn, đã công bố ba định luật về chuyển động thiên thể sau.

Định lý Fubini cho các hàm khả tích

17/04/2024 11:50 AM

Định lý Fubini cho các hàm khả tích

CÁC NGUYÊN TẮC SƯ PHẠM VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG GIẢNG DẠY CHẤT HỮU CƠ - PHẦN: ĐỒNG PHÂN VÀ CẤU DẠNG (PHẦN 4)

17/04/2024 11:25 AM

Các đồng phân không gian có cùng thành phần, số lượng nguyên tử trong phân tử, cùng một cấu tao, nhưng khác nhau về sự phân bố không gian của các nguyên tử hay nhóm nguyên tử trong phân tử. Hai loại đồng phân không gian chính là đồng phân hình học và đồng phân quang học. Ở hai loại này, các chất đồng phân phân biệt nhau về “cấu hình”, tức là sự phân...

Phương pháp chấp nhận loại bỏ sinh số ngẫu nhiên

17/04/2024 10:56 AM

Trong Monte Carlo, phương pháp chấp nhận-loại bỏ (Acceptance-Rejection Method) là một kỹ thuật quan trọng để tạo ra các mẫu từ một phân phối xác suất đã biết. Kỹ thuật này thực hiện bằng cách sinh ra các mẫu từ một phân phối dự phòng dễ sinh (thường là một phân phối đều) và sau đó chấp nhận hoặc loại bỏ chúng dựa trên một quy tắc xác định.

Công nghệ thực phẩm và vai trò trong nền kinh tế Việt Nam

16/04/2024 03:14 PM

Ngành công nghệ thực phẩm đang trở thành một trong những lĩnh vực đầy triển vọng và hấp dẫn đối với nhiều bạn trẻ tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa nhu cầu ngày càng tăng cao về thực phẩm chất lượng cao và xu hướng hội nhập quốc tế của đất nước đã tạo ra một môi trường đầy năng động cũng như đầy thách thức và cơ hội cho lĩnh vực này.

A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.