star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024

STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN SV KHỐI LỚP ĐƠN VỊ THỰC TẬP GV HƯỚNG DẪN
1 2.5207E+10 Vũ Thị Hà An K25CTP CTy CP Á Châu Hoa Sơn ThS. Phạm Thị Nga
2 2.5207E+10 Lê Đang Hạ K25CTP Công ty TNHH Đông Phương ThS. Phạm Thị Nga
3 2.5207E+10 Hồ Thị Thu Hiền K25CTP CTy CP Đường Quảng Ngãi ThS. Phạm Thị Nga
4 2.5203E+10 Lê Thị Hiếu K25CTP CTy TNHH Enzy Foods ThS. Phạm Thị Nga
5 2.5217E+10 Nguyễn Mạnh Khang K25CTP Công Ty Cổ Phần Bia Hà Nội - Quảng Trị ThS. Phạm Thị Nga
6 2.5217E+10 Nguyễn Trần Đình Khánh K25CTP CTy CP Sữa Việt Nam ThS. Phạm Thị Nga
7 2.5217E+10 Nguyễn Trung Kiên K25CTP CTy TNHH Enzy Foods ThS. Phạm Thị Nga
8 2.5207E+10 Lê Thị Hương Lan K25CTP Công ty TNHH Đông Phương ThS. Phạm Thị Nga
9 2.5217E+10 Hoàng Đình Mạnh K25CTP Công Ty Cổ Phần Bia Hà Nội - Quảng Trị ThS. Phạm Thị Nga
10 2.5207E+10 Nguyễn Thanh Thị Ly Na K25CTP Công ty TNHH Đông Phương ThS. Ngô Thị Minh Thu
11 2.5207E+10 Đặng Thị Kim Ngân K25CTP CTy TNHH Enzy Foods ThS. Ngô Thị Minh Thu
12 2.5207E+10 Trương Thị Tuyết Nhi K25CTP Công ty TNHH Đông Phương ThS. Ngô Thị Minh Thu
13 2.5217E+10 Trương Tấn Phát K25CTP Công Ty TNHH
 Nhà máy Bia Việt Nam Heneiken Đà Nẵng
ThS. Ngô Thị Minh Thu
14 2.5217E+10 Hoàng Quốc Quân K25CTP Công ty TNHH Đông Phương ThS. Ngô Thị Minh Thu
15 2.5207E+10 Trần Thị Xuân Thương K25CTP Công ty TNHH Đông Phương ThS. Ngô Thị Minh Thu
16 2.5207E+10 Võ Thị Mỹ Tiệm K25CTP CTy TNHH Enzy Foods ThS. Ngô Thị Minh Thu
17 2.5207E+10 Nguyễn Thị Thùy Tiên K25CTP CTy TNHH Enzy Foods ThS. Ngô Thị Minh Thu
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.