star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thư viện

Đa dạng các đầu sách cho sinh viên lựa chọn

Tại đây có 55.000 bản sách in, hơn 100.000 biểu ghi tài liệu điện tử, luận văn, khóa luận tốt nghiệp, đĩa CD, báo - tạp chí chuyên ngành,... Các đầu sách tại thư viện gồm nhiều thứ tiếng, trải đều trên...

Góc học tập xinh xắn của Sinh viên

Đại học Duy Tân có 3 thư viện đặt tại: Cơ sở 1 - Phòng 601, số 3 Quang Trung; Cơ sở 2 - Phòng 607, Nguyễn Văn Linh và Cơ sở 3 - Hòa Khánh Nam với diện tích hơn 1.820 m2. Cơ sở 1: Phòng 607, Số 254 Nguyễn...

Hệ thống Thư viện Điện tử tại trường

Tại các thư viện có hệ thống thư viện điện tử (gồm cả VISTA, Springer,… ) với hàng triệu trang tài liệu có giá trị, hỗ trợ tối đa có việc tra cứu và tham khảo.

Đông đảo sinh viên học tập tại Thư viện

Các đầu sách tại thư viện gồm nhiều thứ tiếng, trải đều trên các lĩnh vực chuyên môn khác nhau giúp sinh viên dễ dàng tiếp thu và tích lũy kiến thức mới. Bên cạnh đó, tại các thư viện có hệ thống thư viện...

Sinh viên tra cứu thông tin với Thư viện Điện tử

Hiện tại, Đại học Duy Tân có 3 thư viện đặt tại: Cơ sở 1 - Phòng 601, số 3 Quang Trung; Cơ sở 2 - Phòng 607, Nguyễn Văn Linh và Cơ sở 3 - Hòa Khánh Nam với diện tích hơn 1.820 m2. Tại đây có 55.000 bản...

Những tủ sách kỳ diệu mang đến nhiều kiến thức mới cho sinh viên

Thư viện có nguồn tài liệu phong phú và đa dạng, với gần 55.000 bản sách in và gần 200.000 tài liệu điện tử. Vốn tài liệu của Thư viện được cập nhật và bổ sung thường xuyên để đảm bảo phù hợp với chương...

A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.