star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Các nguyên tử và loài người

Chúng ta đều được cấu thành từ các nguyên tử. Các nguyên tử này nhận được từ thực phẩm mà chúng ta ăn. Một chiếc hamburger pho mát của ngày hôm qua ta ăn cung cấp cho da, cơ bắp, tóc của ngày hôm nay. Cơ thể chúng ta được cấu thành từ không chỉ các nguyên tử, mà còn từ các nguyên tử được tái sử dụng. Các nguyên tử cacbon cấu thành nên cơ thể từng được dùng bởi các sinh vật sống khác trước khi chúng ta có chúng. Và chúng còn được dùng bởi các sinh vật khác nữa khi chúng ta dùng xong chúng. Thực ra, có thể tại thời điểm này, cơ thể của bạn đang chứa một số nguyên tử cacbon mà lúc trước từng là một phần của giáo sư hóa học.

Ý tưởng con người được cấu thành từ các nguyên tử hoạt động tuân theo các định luật hóa học và vật lí có những gợi ý quan trọng và dấy lên nhiều câu hỏi quan trọng. Ví dụ như, các nguyên tử tạo ra não của chúng ta, liệu các nguyên tử đó có quyết định nên suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta không? Những cảm xúc của chúng ta được gây ra bởi các nguyên tử liệu có tuân theo những định luật hóa học và vật lí không?

Richard Feymanman (1918-1988), một nhà vật lí đoạt giải Nobel đã nói rằng ”Giả thuyết quan trọng nhất của toàn bộ sinh vật học chính là mọi thứ động vật làm là do các nguyên tử làm. Nói cách khác, không có điều gì mà các sinh vật sống làm mà không thể hiểu được từ quan điểm rằng chúng được làm từ các nguyên tử vốn hoạt động theo định luật vật lí”.

A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.