star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Quản lý tài nguyên và môi trường: vai trò đối với phát triển bền vững

Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Ngành này tập trung vào việc nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp khoa học, kỹ thuật và quản lý để bảo vệ môi trường, phòng chống và khắc phục ô nhiễm môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ đa dạng sinh học. 

Làm việc trong lĩnh vực Quản lý tài nguyên và môi trường

Bằng những hoạt động đó công tác Quản lý tài nguyên và môi trường giúp bảo vệ môi trường khỏi các tác động tiêu cực của con người, bao gồm ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, suy thoái môi trường. Thông qua các giải pháp tổng thể, ngành Quản lý môi trường góp phần thúc đẩy phát triển bền vững, đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, có thể nói, bằng những hoạt động của ngành, các nhà quản lý tài nguyên và môi trường giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của con người thông qua việc cải thiện môi trường sống, bảo vệ sức khỏe con người và tạo ra môi trường sống trong lành.

Làm gì để thành công trong ngành Quản lý tài nguyên và môi trường?

Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường hiện nay đang có cơ hội nghề nghiệp rộng mở với nhiều tiềm năng phát triển, tính chất công việc của ngành Quản lý tài nguyên và môi trường cũng rất thân thiện. Bạn sẽ có cơ hội làm việc trong môi trường trong lành, được tiếp xúc với thiên nhiên và góp phần bảo vệ môi trường sống. Với kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm tốt, bạn có thể dễ dàng tìm được việc làm trong ngành Quản lý tài nguyên và môi trường. Ngành này hứa hẹn sự nghiệp thành công không chỉ ở các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp mà tại các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức nghiên cứu và bảo vệ môi trường cũng nhiều cơ hội phát triển.

Bên cạnh việc trang bị tốt để có kiến thức chuyên môn về môi trường, khoa học kỹ thuật, quản lý, người làm trong lĩnh vực này cần có các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề là điều không thể thiếu. Kỹ năng tư duy phản biện như phân tích dữ liệu, đánh giá tác động môi trường, đưa ra giải pháp phù hợp đều là những thế mạnh để giúp nhà quản lý tài nguyên và môi trường trở nên thành công hơn.
Kỹ năng sử dụng công nghệ là một trong những điều không thể thiếu để sử dụng được các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực môi trường. Trong lĩnh vực môi trường Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến, tuy nhiên việc hiểu biết về một ngoại ngữ khác như tiếng Đức, tiếng Trung, tiếng Nhật, hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào cũng sẽ là lợi thế. 

 

Tại Đại học Duy Tân, ngành Quản lý tài nguyên và môi trường luôn được chú trọng đầu tư để phát triển. Các Cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường ra trường luôn có được việc làm tốt, tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên trong ngành gần đây cho thấy nhu cầu luôn cao đối với người làm việc trong lĩnh vực này.

 

Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên là những vấn đề cấp bách mà con người đang phải đối mặt. Nếu là người yêu môi trường, ưa thích công việc sáng tạo, thân thiện, đặc biệt nếu bạn có ý thức cao về môi trường, có trách nhiệm cộng đồng và xã hội thì Quản lý tài nguyên và môi trường là một lựa chọn nghề nghiệp đáng để lưu tâm.

 

A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.