star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN THUỘC QUẬN LIÊN CHIỂU VÀ SƠN TRÀ

Trường Đại học Duy Tân thông báo về việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí theo Nghị định 97/2023/NĐ-CP cho sinh viên có hộ khẩu thuộc quận Liên Chiểu và Sơn Trà – Đà Nẵng như sau:

  • Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2024
  • Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Công tác Sinh viên (CTSV)

Sau ngày 23/04/2024, Phòng CTSV sẽ tổng hợp danh sách và gửi về Phòng LĐ TB&XH quận Sơn Trà và Liên Chiểu.

A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.